Vooraankondiging verkoop beeldschermen

Inschrijving beeldschermen 2017
Domeinen Roerende Zaken organiseert in januari 2017 een inschrijving voor de verkoop van beeldschermen.

Aanbod
Het gaat om beeldschermen waarvan niet met zekerheid kan worden gezegd dat deze nog functioneren.
Dit hoeft dus niet te betekenen dat de beeldschermen daadwerkelijk defect zijn, de beeldschermen zijn niet op hun functioneren gecontroleerd.

Volume
Op basis van historische gegevens gaat het om circa 11.000 beeldschermen per jaar, waarvan circa 1% TV-toestellen, 5% CRT-schermen en circa 94% TFT-schermen.

Aanvullend
De 1% tv-toestellen per jaar, dienen “om niet” afgevoerd te worden.

Voorwaarden
Alleen partijen die WEEELABEX gecertificeerd zijn en hiermee beschikken over de juiste vergunningen om dergelijke, mogelijk defecte, beeldschermen te kunnen verwerken komen in aanmerking.
Met de gekozen partij zal een contract worden afgesloten waarbij gedurende de contractperiode van één jaar alle door Domeinen aangewezen beeldschermen aan deze partij zullen worden geleverd.

Interesse?
Belangstellenden voor de inschrijving die over de juiste vergunningen beschikken kunnen zich onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats, contactpersoon en telefoonnummer aanmelden.
Dit kunt u doen door uiterlijk 03-01-2017* 10.00 uur uw e-mailadres en volledige correspondentiegegevens te zenden naar: roerendezaken@domeinen.org o.v.v. verkoop beeldschermen 2017.

*De termijn voor het insturen van uw gegevens is verlengd tot 23-01-2017 10:00 uur.

 

 

Sluiten

www.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.