Afhaalspelregels

Het blijkt dat een groot aantal gekochte kavels niet binnen de voorgeschreven (zie Algemene Voorwaarden) afhaaltermijn wordt opgehaald. Dit brengt voor DRZ extra, onvoorziene administratieve en logistieke handelingen en dus kosten met zich mee. Wanneer een koper zijn gekochte goederen niet binnen de gestelde afhaaltermijn ophaalt, brengt DRZ € 25,00 per kavel per werkdag in rekening. Voordat de koper goederen meeneemt, moet hij deze kosten aan de balie voldoen. De afhaaltermijn vindt u in de verkoopkalender en op de factuur die u ontvangt.

Sluiten

www.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.