Verkoop bij inschrijving voertuigen demontage en vernietiging

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) verkoopt bij inschrijving voertuigen die bestemd zijn voor demontage en vernietiging. 

Het betreft drie kavels:

  • Kavel 1: Voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen
  • Kavel 2: Voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen
  • Kavel 3: De combinatie van kavel 1 en kavel 2

Inschrijving

Demontage veld voertuigen

U kunt inschrijven op kavel 1 (voertuigen) of kavel 2 (bromvoertuigen). Indien u wilt inschrijven op voertuigen én bromvoertuigen dan dient u in te schrijven voor kavel 3. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u de formulieren hiervoor.

Gunning

De kavel wordt gegund aan de inschrijver die de hoogste prijs heeft geboden en voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden. Met deze inschrijver wordt vervolgens een koopovereenkomst afgesloten [1].

[1] DRZ heeft het recht de opdracht niet te gunnen en de inschrijving stop te zetten. DRZ informeert u gemotiveerd en tijdig over deze beslissing.

Duur koopovereenkomst

De koopovereenkomst(en) worden aangegaan voor de tijd van twee jaar, ingaande 1 juli 2023 en eindigende 30 juni 2025. Daarna bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer met één jaar te verlengen. 

Tijdlijn verkoop bij inschrijving voertuigen bestemd voor demontage en vernietiging
Beeld: ©DRZ

Meer informatie kavels en deelname inschrijving

Voor de deelname zijn bij dit bericht enkele documenten bijgevoegd. Hierin staat een uitgebreide omschrijving van de kavel en meer informatie over gunning en deelname aan de inschrijving. 

Heeft u vragen over deze gunning? Neem dan per mail contact op met ons Klant Contact Center via Demontage@domeinenrz.nl