Inschrijfformulier verkoop demontage en vernietiging bestemde voertuigen kavel 1

Inschrijfformulier verkoop voor demontage en vernietiging voertuigen 2023 Kavel 1

In de bijlage vindt u het formulier welke u kunt invullen en insturen. 

Stuur dit formulier op naar Demontage@domeinenrz.nl voor woensdag 31 mei 2023 12:00 uur.

Aanmeldformulier

Naam ______________________________
Adres ______________________________
Postcode ______________________________
Woonplaats ______________________________
Functie inschijver ______________________________

Biedt op kavel 1:

Alle door Domeinen Roerende Zaken aan te wijzen, gedurende het tijdvak van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 vrijkomende voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen.
De verkoop zal geschieden onder de "Algemene voorwaarden verkoop Domeinen Roerende Zaken 2022" en aanvullende voorwaarden welke zijn genoemd in de "Concept koopovereenkomst voor de demontage en vernietiging bestemde voertuigen 2023".

Biedformulier kavel 1

Let op! Vul alleen hele bedragen in! 
Prijs per voertuig excl.15% opgeld Aantal Totaal
Te demonteren voertuigen < 3.500 kg €________ 3740 €________
Te vernietigen voertuigen < 3.500 kg €________ 415 €________
Totale koopprijs excl. 15% opgeld €________
Totale koopprijs incl. 15% opgeld €________

Let op:

• Controleer uw inschrijfformulier op vergissingen
• Te laat ontvangen formulieren worden buiten beschouwing gelaten
• Niet ondertekende formulieren worden buiten beschouwing gelaten

Datum Handtekening
_________________________ _________________________