Inschrijfformulier verkoop demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen kavel 2

Inschrijfformulier verkoop voor demontage en vernietiging bromvoertuigen 2023 Kavel 2

In de bijlage vindt u het formulier welke u kunt invullen en insturen. 

Stuur dit formulier op naar Demontage@domeinenrz.nl voor woensdag 31 mei 2023 12:00 uur.

Aanmeldformulier

Naam ______________________________
Adres ______________________________
Postcode ______________________________
Woonplaats ______________________________
Functie inschijver ______________________________

Bied op kavel 2:

Alle door Domeinen Roerende Zaken aan te wijzen, gedurende het tijdvak van  1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 vrijkomende voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen.
De verkoop zal geschieden onder de "Algemene voorwaarden verkoop Domeinen Roerende Zaken 2022" en aanvullende voorwaarden welke zijn genoemd in de"Concept koopovereenkomst voor de demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen 2023".

Biedformulier kavel 2

Let op! Vul alleen hele bedragen in! 
Prijs per voertuig excl.15% opgeld Aantal Totaal
Te demonteren bromvoertuigen €________ 3740 €________
Te vernietigen bromvoertuigen  €________ 415 €________
Totale koopprijs excl. 15% opgeld €________
Totale koopprijs incl. 15% opgeld €________

Let op:

•    Controleer uw inschrijfformulier op vergissingen
•    Te laat ontvangen formulieren worden buiten beschouwing gelaten
•    Niet ondertekende formulieren worden buiten beschouwing gelaten.

Datum Handtekening
_________________________ _________________________