Copyright

Het auteursrecht op de website wordt door Domeinen RZ voorbehouden. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Uitzondering: foto's

Foto's op deze website mogen worden gedownload en hergebruikt, behalve voor commerciële doeleinden. Bij hergebruik mogen er geen wijzigingen worden aangebracht in de foto's.

Naamsvermelding

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding verplicht. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Octrooirechten en merkrechten

De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Sluiten

www.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.