Privacy

Persoonsgegevens via deze site verzameld, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Voor meer informatie over de Wbp kunt u terecht bij het College bescherming persoonsgegevens.

Sluiten

www.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.