Copyright

Het auteursrecht op de website wordt door Domeinen Roerende Zaken voorbehouden. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Naamsvermelding

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding verplicht. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Octrooirechten en merkrechten

De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacy recht.