Home

Op deze website vindt u alle informatie over de verschillende taken en activiteiten van Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het kopen van goederen bij DRZ en waar u met vragen terecht kunt als uw goederen in beslag zijn genomen.

DRZ is een directie van het Ministerie van Financiën. De staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst van het Ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk voor DRZ.

DRZ is de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen. Daarnaast is DRZ bij wet aangewezen om overtollige goederen van de Rijksoverheid te verwerken.

DRZ heeft meerdere locaties in Nederland. Bij een bezoek aan onze locaties gelden de volgende regels.