Toegankelijkheidsonderzoek Domeinenrz.nl Februari 2023

Onderzoek naar de toegankelijkheid van verschillende pagina's op de website Domeinenrz.nl. Het onderzoek laat zien in hoeverre de pagina's nog niet voldoen aan internationaal afgesproken richtlijn voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA).

Doel van richtlijn voor toegankelijkheid websites

Als de richtlijn voor toegankelijkheid van websites goed worden nageleefd, zijn websites goed te gebruiken voor mensen met een beperking. Zoals (kleuren)blinden of slechtzienden.