Beeld: ©DRZ

Goederen kopen

DRZ verkoopt allerlei goederen, die afkomstig zijn uit verschillende activiteiten. Iedereen kan kopen bij DRZ: van bedrijven en handelaren tot particulieren.

Wanneer goederen in beslag zijn genomen of buiten gebruik zijn gesteld, dan bewaart DRZ deze. Vervolgens neemt het betreffende bevoegd gezag een beslissing wat DRZ met de goederen moet doen. Soms geeft DRZ de goederen terug aan de eigenaar, soms worden de goederen vernietigd. En in de andere gevallen worden de goederen door DRZ verkocht.

Daarnaast verkoopt DRZ namens het Rijk goederen die de Rijksoverheid niet meer kan gebruiken. Afhankelijk van het soort goederen verkoopt DRZ de goederen zelf of vraagt een extern veilinghuis dit te doen.

De verkoopprocedures worden per soort goederen uitgelegd.

  Waar moet u rekening mee houden als u goederen koopt bij DRZ?

  • De goederenomschrijvingen in de catalogi worden gemaakt op basis van de bij DRZ bekende gegevens.
  • DRZ is geen garage- of herstelbedrijf en controleert niet of alles naar behoren functioneert.
  • DRZ geeft geen garantie op de verkochte goederen.
  • Kopen bij DRZ is geheel voor eigen risico van de koper.
  • Bovenop uw aankoopbedrag betaalt u opgeld. Dit is 15% van het bedrag dat u biedt. Het opgeldbedrag ziet u terug op de factuur.   
  • In sommige gevallen betaalt u bijkomende kosten, zoals BTW of BPM.  Deze bedragen komen bovenop uw aankoopbedrag.
  • DRZ is er niet verantwoordelijk voor de koper te informeren over de (wettelijke) voorwaarden die gesteld worden bij het gebruik van een te koop aangeboden goed.

Algemene Voorwaarden