Inbeslagnames

In Nederland is een aantal  instanties  bevoegd  om eigendommen strafrechtelijk in beslag te nemen. Deze bevoegdheden  zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Eigendom dat in dit kader in beslag genomen is wordt aangeduid als strafrechtelijk beslag.

Niet alleen de Nationale Politie neemt eigendommen strafrechtelijk in beslag. De overige instanties die bevoegd zijn om eigendommen in beslag te nemen zijn de zogeheten Bijzondere Opsporingsdiensten: FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst), ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport), ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werk) en NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Ook tal van inspectiediensten, zoals bijvoorbeeld de stadswacht, zijn (deels) bevoegd om strafrechtelijk eigendommen in beslag te nemen. 

Een officier van justitie van het Openbaar Ministerie  (OM) beslist vervolgens wat er met de in beslag genomen eigendommen moet gebeuren. Soms wordt door het OM besloten het eigendom direct aan de eigenaar terug te geven en soms beslist de officier dat het eigendom moet worden bewaard, vernietigd, verkocht of alsnog  teruggegeven. Deze beslissing van het OM wordt door dan de bewaarder uitgevoerd. In het merendeel van de gevallen is DRZ deze bewaarder. 

Staan er goederen van u bij DRZ die in beslag zijn genomen en heeft u daar vragen over?

Als het gaat om goederen die strafrechtelijk in beslag zijn genomen, dan kunt u contact opnemen met het Beslagloket door te mailen naar info@beslagloket.nl of te bellen naar
088 - 15 00 980. Het Beslagloket is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.  

Is uw voertuig in opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) buiten gebruik gesteld en heeft u daar vragen over? Dan kunt u contact opnemen met het CJIB.CJIB buitengebruikstelling

Zijn er goederen van u in beslag genomen namens de Belastingdienst en heeft u daar vragen over? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Belastingdienst rechten en plichten