Privacy

Domeinen Roerende Zaken is een directie van het Ministerie van Financiën. Voor het uitvoeren van haar (wettelijke) taken verwerkt Domeinen persoonsgegevens.

Uitleg over uw privacy en de verwerking van persoonsgegevens, kunt u terug vinden in de Privacyverklaring op de website en van het Ministerie van Financiën.