Toegankelijkheid

Domeinenrz.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid.

lees hier de toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor alle pagina's op de website www.domeinenrz.nl.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Uitzondering

De online catalogi van Domeinen Roerende Zaken kunnen niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
De reden hiervan is dat de content van de online catalogi maandelijks wijzigt vanwege een wisselend verkoopaanbod.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Op alle pagina's van https://www.domeinenrz.nl/ komt er bij het herschalen een ander logo bovenaan in beeld te staan. Bij die versie van het logo staat er geen tekst naast het logo. DRZ past dit niet aan.

Documentverklaring:

Toegankelijkheidsonderzoek Domeinenrz.nl februari 2023

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt?
Stuur dan een e-mail naar info@domeinenrz.nl.