Toegankelijkheid

Domeinenrz.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid.

lees hier de toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor alle pagina's op de website www.domeinenrz.nl.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Uitzondering

De online catalogi van Domeinen Roerende Zaken kunnen niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
De reden hiervan is dat de content van de online catalogi maandelijks wijzigt vanwege een wisselend verkoopaanbod.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Op alle pagina’s met uitzondering van de homepage is het logo bovenaan, een link terug naar de homepage. Bovendien heeft het logo op de homepage een ander tekstalternatief dan het logo op de overige pagina’s. DRZ past dit niet aan.
  • Op de homepage staat een video in de rijksoverheid video speler. De enige manier om te zien dat deze video afkomstig is van de rijksoverheid is door het gebruik van het logo op de eindtitel. DRZ past dit niet aan.

Documentverklaring:

Toegankelijkheidsonderzoek Domeinenrz.nl December 2020

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt?
Stuur dan een e-mail naar info@domeinenrz.nl.