Ondersteuning Belastingdienst bij aangifte BPM

Hertaxatie DRZ

U kunt een motorrijtuig uit het buitenland importeren. Als u vervolgens dit voertuig in het Nederlands kentekenregister wilt registreren, moet u eerst BPM (Belasting personenauto’s en motorrijwielen) betalen. Als u aangifte doet op basis van een taxatierapport, kan de Belastingdienst Domeinen Roerende Zaken vragen het voertuig te schouwen.

Afwijkende waarde

Het kan zijn dat een standaard aangifte in uw situatie niet voldoende is. Uw voertuig kan bijvoorbeeld schade hebben. Of u heeft een bijzondere uitvoering gekocht. U heeft hiervoor een taxatie aangifte ingediend. In dit geval kan het zijn dat u minder BPM verschuldigd bent.

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) ondersteunt de Belastingdienst bij het vaststellen van de waarde van uw voertuig als u besluit af te wijken van een standaard aangifte. U levert dan een taxatierapport aan bij de Belastingdienst. Hierin geeft u de waarde van uw voertuig aan, rekening houdend met de waarde verminderende factoren.

De Belastingdienst bekijkt deze BPM aangiftes en kan DRZ vragen om een voertuig te beoordelen. Als uw voertuig hiervoor in aanmerking komt, dan wordt u uitgenodigd om uw voertuig te tonen op een van de locaties van DRZ.

Een medewerker van DRZ beoordeelt vervolgens of uw aangifte overeenkomt met de daadwerkelijke status van uw voertuig. Dat wil zeggen de waarde van het voertuig, en eventuele waarde verminderende factoren zoals schade. DRZ rapporteert vervolgens de bevindingen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst neemt het besluit over de waarde van uw voertuig en stelt de hoogte van de BPM vast.

Informatie hertaxatie voor de Belastingdienst

U heeft een motorrijtuig uit het buitenland geïmporteerd. Vervolgens wilt u dit motorrijtuig in het Nederlandse kentekenregister registreren. U bent dan BPM (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen) verschuldigd.

Om de hoogte van de BPM te bepalen heeft u een standaard aangifte gedaan. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde van het door u opgegeven motorrijtuig.In bepaalde situaties is een standaard aangifte niet voldoende. Een motorrijtuig kan bijvoorbeeld veel schade hebben. Of het betreft een bijzondere uitvoering, waardoor de waarde afwijkt van het standaardtype. In een dergelijke situatie kunt u korting op de BPM krijgen.

U heeft een taxatierapport ingeleverd bij de Belastingdienst. Hierin heeft u een waarde aangegeven, rekening houdend met de schade (waarde verminderende elementen). De Belastingdienst heeft uw BPM aangifte bekeken en heeft DRZ (Domeinen Roerende Zaken), op basis van een steekproef, gevraagd om uw motorrijtuig fysiek te beoordelen. U bent daarom uitgenodigd om uw motorrijtuig te tonen. DRZ ondersteunt de Belastingdienst bij het vaststellen van de waarde van een motorrijtuig als u beslist om van de standaard aangifte af te wijken.

Wat gebeurt er bij aankomst, tijdens de controle en na de controle bij DRZ?

Bij aankomst

 • U meldt zich met het motorrijtuig op het aangegeven tijdstip bij de in de oproep opgegeven locatie. Indien u niet (op tijd) aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u dit direct te melden. U kunt ons telefonisch bereiken op 088-1500900 of via midofficebpm@domeinenrz.nl .
 • U bent niet verplicht zelf te komen, iemand anders mag ook namens u het voertuig laten controleren.
 • Er wordt één persoon met het motorrijtuig toegelaten. Deze persoon dient zich te legitimeren met een geldig identificatiebewijs (rijbewijs, ID kaart of paspoort).
 • DRZ beschikt over de benodigde documenten van uw motorrijtuig, u hoeft dus verder niets mee te nemen.
 • U volgt altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Controle

 • Zorg ervoor dat het motorrijtuig schoon is. Dat betekent geen overmatige vervuiling die een goede controle belemmert.
 • Een medewerker van DRZ vraagt u het motorrijtuig naar de aangewezen opnameplaats te rijden.
 • Motorrijtuigen die worden aangeboden op een aanhangwagen of oprijwagen moeten met de wielen op de grond worden geplaatst.
 • U zorgt ervoor dat de sleutel van het motorrijtuig aanwezig is.
 • Het motorrijtuig wordt vervolgens gefotografeerd en beoordeeld.
 • U kunt hierbij aanwezig zijn, u volgt hierbij de aanwijzingen van onze medewerker.
 • U mag geen beeldopnames (foto/video) maken op ons terrein, ook niet tijdens de controle.
 • Het uitvoeren van de controle duurt ongeveer 60 minuten.

Na de controle

 • Als u heeft voldaan aan de toonplicht dan hoeft u het motorrijtuig niet meer beschikbaar te houden.
 • U kunt eventuele schade (laten) herstellen.
 • De Belastingdienst wordt automatisch op de hoogte gesteld door DRZ. U hoeft hier zelf niets aan te doen.
 • Wij verzoeken u contact op te nemen met de Belastingdienst als u vragen heeft over de verdere afhandeling van uw aangifte BPM of over de resultaten van het onderzoek. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Belastingdienst Auto, zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0800-0749.
 • DRZ beschikt niet over informatie met betrekking tot het fiscaal akkoord of de afgifte van een kenteken.

Voor meer informatie: Belastingdienst