Ondersteuning Belastingdienst bij aangifte BPM

Een burger kan een auto of motor uit het buitenland importeren. Hij wil vervolgens dit voertuig in het Nederlandse kentekenregister registreren. Voor dit voertuig is de burger BPM verschuldigd. Om de hoogte van de BPM te bepalen kan de burger een standaard aangifte doen. Hierbij wordt dan uitgegaan van de gemiddelde waarde van het opgegeven type voertuig.

Afwijkende waarde

In bepaalde gevallen is een standaard aangifte niet afdoende. Een voertuig kan bijvoorbeeld veel schade hebben. Of het betreft een bijzondere uitvoering, waardoor de waarde afwijkt van het standaardtype. In dat geval kan de burger korting op de BPM krijgen.

Beoordeling van voertuig door DRZ

DRZ ondersteunt de Belastingdienst bij het vaststellen van de waarde van een voertuig als een burger beslist af te wijken van een standaard aangifte. De burger levert dan een taxatierapport aan bij de Belastingdienst. Hierin geeft hij de waarde van zijn voertuig aan, rekening houdend met waarde verminderende elementen.
De Belastingdienst bekijkt deze BPM aangiftes en vraagt DRZ (op basis van steekproef) om een voertuig fysiek te beoordelen. De burger wordt dan uitgenodigd zijn voertuig te tonen bij DRZ.
DRZ  beoordeelt vervolgens of de aangifte van de burger overeenkomt met de daadwerkelijke status van het voertuig. En maakt hiervan een rapport op voor de Belastingdienst. De Belastingdienst neemt tot slot een besluit over de waarde van het voertuig en stelt de hoogte van de BPM vast.

Voor meer informatie: Belastingdienst