Ondersteuning Belastingdienst bij executoriaal beslag

Iedere burger in Nederland die een inkomen heeft betaalt belasting en is hiermee een belastingplichtige. 
De Belastingdienst int namens de Rijksoverheid de belasting die belastingplichtigen moeten betalen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

Executoriaal beslag bij niet betalen

Om de belasting te kunnen innen, heeft de Belastingdienst speciale bevoegdheden. Zo kan de Belastingdienst beslag leggen op eigendommen van de belastingplichtige als deze na een dwangbevel niet betaalt.
In veel gevallen neemt de Belastingdienst dan een voertuig in beslag.

Logistieke verwerking door DRZ

De Belastingdienst meldt een in beslag genomen voertuig aan bij DRZ. DRZ zorgt er vervolgens voor dat het voertuig wordt opgehaald. In afwachting van het besluit van de Belastingdienst wordt het voertuig gestald op de locatie in Soesterberg.
Daar wordt door DRZ de waarde van het voertuig vastgesteld. Deze waardebepaling is noodzakelijk om bij eventuele verkoop een juiste inschatting te kunnen maken van een reële opbrengst.
Het voertuig wordt namens de Belastingdienst door DRZ aan de belastingplichtige terug gegeven als deze alsnog binnen de gestelde termijn zijn belastingschuld betaalt. Als de belastingplichtige uiteindelijk niet betaalt, dan verkoopt DRZ het voertuig en draagt de opbrengst over aan de Belastingdienst.

Voor meer informatie: Belastingdienst