Ondersteuning CJIB bij buitengebruikstelling

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zorgt dat straffen die de rechter heeft gegeven snel en goed worden uitgevoerd en int boetes, zoals een boete voor een verkeersovertreding.

Buitengebruikstelling bij niet betalen

Soms betaalt de burger een boete niet. Het CJIB mag dan een aantal maatregelen nemen om de burger alsnog te laten betalen. Zo mag het CJIB de Nationale Politie vragen het voertuig van de burger buiten gebruik te stellen.

Logistieke verwerking door DRZ

Het voertuig wordt na buitengebruikstelling door DRZ opgehaald en gestald op de locatie in Soesterberg. Daar stelt DRZ de waarde van het voertuig vast. Deze waardebepaling is noodzakelijk om bij eventuele verkoop een juiste inschatting te kunnen maken van een reële opbrengst.
Het voertuig wordt namens het CJIB door DRZ terug gegeven als de boete alsnog binnen de gestelde termijn wordt betaald. Als de boete uiteindelijk niet wordt betaald, dan verkoopt DRZ het voertuig en draagt de opbrengst over aan het CJIB.

Voor meer informatie: CJIB