Verwerking van overtollige goederen van de Rijksoverheid

De maatschappij is constant in ontwikkeling. Hierdoor zijn middelen die de Rijksoverheid ooit heeft aangeschaft om haar taak uit te voeren soms niet meer nodig.

Circulaire economie

Het kabinet wil dat de Rijksoverheid zo veel mogelijk bijdraagt aan de circulaire economie. Om invulling te geven aan dit kabinetsbeleid streeft DRZ er naar om zoveel mogelijk overtollige goederen van het Rijk te recyclen. Binnen de Rijksoverheid bestaat er daarom een wet waarin is voorgeschreven hoe alle rijksdiensten goederen, die zij niet meer kunnen gebruiken, moeten verwerken. 
Hierin staat onder andere vermeld dat als een rijksdienst goederen heeft die nog wel waarde hebben, maar waar geen gebruik meer van wordt gemaakt, deze aangemeld moeten worden bij DRZ.
Door DRZ worden de goederen beoordeeld en afhankelijk van het soort goed worden deze op verschillende manieren verwerkt.

Verwerking overtollige ICT-middelen door DRZ

ICT-middelen worden naar de locatie Hoogeveen gebracht. Daar wordt alle data op professionele wijze van de datadragers verwijderd, zodat wordt voorkomen dat data ongewenst door anderen wordt gelezen. ICT-middelen die te verouderd zijn, worden door gecontracteerde bedrijven verwerkt tot grondstoffen. Deze waardevolle grondstoffen zoals edelmetalen en glas worden vervolgens verkocht aan de verwerkende industrie die hier weer producten van maakt.
ICT-middelen die nog wel geschikt zijn voor hergebruik, worden verkocht aan verwerkende bedrijven die de goederen na refurbishing te koop aanbieden buiten het Rijk.

Verwerking volgens Weeelabex

De verwerking van overtollige ICT-middelen door DRZ voldoet aan de Europese regelgeving van Weeelabex. Hiermee garandeert DRZ dat de verwerking op een zeer milieubewuste manier plaatsvindt.

Verwerking overige overtollige goederen

DRZ heeft de website rijksmarktplaats.nl (alleen toegankelijk voor rijksdiensten) in gebruik waar overtollig kantoormeubilair zoals bureaus, stoelen en kasten voor hergebruik binnen de Rijksoverheid wordt aangeboden. Dit hergebruik levert de Rijksoverheid jaarlijks gemiddeld 6 miljoen euro op aan besparing bij het kopen van nieuwe meubilair.
Ook overtollig textiel, denk bijvoorbeeld aan oude uniformen van Defensie, wordt door DRZ verwerkt tot grondstoffen en verkocht. Alle overige overtollige goederen van het Rijk worden via een veiling te koop aangeboden aan burgers en bedrijven om ook te worden hergebruikt.

Opbrengst verkopen

In bijna alle gevallen wordt de opbrengst van de verkoop minus de verkoopkosten betaald aan de aanmeldende rijksdienst. De rijksdienst moet de opbrengst vervolgens weer in de eigen organisatie steken. Hierdoor hoeft zij minder gebruik te maken van belastinggeld. Een uitzondering is de verwerking van ICT-middelen. De opbrengst van de verkoop van deze goederen is nodig om de kosten van de verwerking te compenseren. 

Zo draagt DRZ bij aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de Rijksoverheid.

Lees hier diverse publicaties over de uitvoering van de taak van DRZ binnen duurzaamheid:

Publicatie Maatwerk voor mensen - Arbeidparticipanten helpen DRZ en circulaire economie verder

Publicatie Wij zijn Financiën - Recycling datadragers Belastingdienst bij DRZ  

Denk doe duurzaam

Brochure Overtollige goederen Rijksoverheid

Beeld: ©DRZ
Voorbeelden overtollige goederen Rijksoverheid
Beeld: ©DRZ
Op deze afbeelding ziet u enkele voorbeelden van overtollige goederen van de Rijksoverheid.